Ordensreglement

 

 

1.   Træning må kun finde sted i de lokaler, der er anvist af halpersonalet. I forhal, cafeteria, omkdningsrum, gange mm er boldspil og anden træning forbudt.

 

2.   Lejerne/brugere er erstatningspligtige overfor beskadigede inventar i de anviste træningslokaler og i øvrigt ved grov uagtsomhed overalt i bygningen.

 

3.   Hallens gulv må under idrætstræning aldrig betrædes med derfodtøj eller med fodj, der har ret benyttet udendørs. Ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj med ribber eller knopper og sko, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk gummi.

 

4.   Ved udstillinger el. må der ikke ophænges eller fastgøres noget vha. søm, skruer el. der kan beskadige bygningen, med mindre der forinden er indhentet tilladelse fra hallens daglige leder.

 

5.   I lokalerne må mapper, tasker og tøj af enhver art ikke ligge henslængt.

 

6.   Enhver lejer, herunder foreninger med medlemmer samt disses publikum, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra hallens daglige ledelse (inspekr, kontrollør o.a.). Såfremt en dan anvisning ikke bliver fulgt, har Skælskør-Hallens ledelse ret til, uden forudende varsel, at forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger adgang til Skælskør-Hallen.

 

7.   Råbende og støjende adfærd er strengt forbudt.

 

8.   Papir og affald må ikke henkastes i lokalerne eller på trapperne, men skal anbringes i de hertil anbragte affaldskurve.

 

9.   Al parkering af motorkørejer, knallerter og cykler henvises til de dertil indrettede parkeringspladser og stativer.

 

10. GLASFLASKER må ikke medbringes i hal eller omkdningsrum. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig udvisning.

 

11. Der henviser til Slagelse Kommunes bestemmelser for benyttelse af idrætshaller.

 

 

 

Skælskørhallens Bestyrelse